رویدادهــا

 • حلاج، کنسرت پرواز همای (بوشهر)

  حلاج، کنسرت پرواز همای (بوشهر)

  حلاج، کنسرت پرواز همای (بوشهر)

  • سالن ورزشی فجر (بوشهر)
  • دوشنبه ۲۵ آذر
  • ۱۴۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (اراک)

  پرواز همای و گروه مستان (اراک)

  پرواز همای و گروه مستان (اراک)

  • مجتمع فرهنگی ستارگان (اراک)
  • چهارشنبه ۲۰ آذر
  • ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۵,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۵,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۵,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (شیراز)

  پرواز همای و گروه مستان (شیراز)

  پرواز همای و گروه مستان (شیراز)

  • تالار فرهنگیان شیراز
  • پنجشنبه ۰۵ تا ۰۶ دی
  • ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • حلاج، کنسرت پرواز همای (کرج)

  حلاج، کنسرت پرواز همای (کرج)

  حلاج، کنسرت پرواز همای (کرج)

  • سالن همایش باغ گلها پارک چمران - کرج
  • یکشنبه ۰۱ دی
  • ۱۵۰,۰۰۰، ۱۴۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت