رویدادهــا

 • پرواز همای و گروه مستان (قزوین)

  پرواز همای و گروه مستان (قزوین)

  پرواز همای و گروه مستان (قزوین)

  • سالن نمایشگاه بین المللی قزوین
  • شنبه ۰۲ آذر
  • ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (نقده)

  پرواز همای و گروه مستان (نقده)

  پرواز همای و گروه مستان (نقده)

  • سالن اروس (شهر نقده)
  • پنجشنبه ۳۰ آبان
  • ۴۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۹۵,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰ و ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (مهاباد)

  پرواز همای و گروه مستان (مهاباد)

  پرواز همای و گروه مستان (مهاباد)

  • تالار وحدت - مهاباد
  • چهارشنبه ۲۲ آبان
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (بندرعباس)

  پرواز همای و گروه مستان (بندرعباس)

  پرواز همای و گروه مستان (بندرعباس)

  • سالن شهید آوینی (بندرعباس)
  • دوشنبه ۱۱ آذر
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (تبریز)

  پرواز همای و گروه مستان (تبریز)

  پرواز همای و گروه مستان (تبریز)

  • آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المللی تبریز
  • شنبه ۲۵ تا ۲۸ آبان
  • ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (ارومیه)

  پرواز همای و گروه مستان (ارومیه)

  پرواز همای و گروه مستان (ارومیه)

  • تالار شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه
  • پنجشنبه ۲۳ آبان
  • ۱۳۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (جزیره قشم)

  پرواز همای و گروه مستان (جزیره قشم)

  پرواز همای و گروه مستان (جزیره قشم)

  • تالار وحدت - جزیره قشم
  • یکشنبه ۱۰ آذر
  • ۱۳۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۷۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت