کنسرت های در حال اجرا

حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان
اپرای

حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان

 • مکان: تالار وحدت
 • تاریخ: چهارشنبه ۰۳ تا ۰۴ بهمن
 • ساعت: ۲۱:۳۰
 • بلیت: ۱۶۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان - رشت
اپرای

حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان - رشت

 • مکان: مجموعه یادگار امام (رشت)
 • تاریخ: یکشنبه ۱۶ دی
 • ساعت: ۲۰:۰۰
 • بلیت: ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان - تبریز
اپرای

حلاج، کنسرت پرواز همای و گروه مستان - تبریز

 • مکان: آمفی تئاتر مرکز همایش‌های بین المللی تبریز
 • تاریخ: یکشنبه ۰۹ تا ۱۱ دی
 • ساعت: ۲۰:۰۰
 • بلیت: ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان