کنسرت های در حال اجرا

پیگیری سفارش
حلاج، کنسرت پرواز همای
اپرای

حلاج، کنسرت پرواز همای

  • مکان: کاخ نیاوران، حیات هنر
  • تاریخ: از ۱ مرداد ۱۳۹۸
  • ساعت: ۲۱:۳۰
  • بلیت: ۱۷۰,۰۰۰، ۱۵۰,۰۰۰، ۱۳۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان