کنسرت های در حال اجرا

پیگیری سفارش
پرواز همای (کرمان)
کنسرت

پرواز همای (کرمان)

 • مکان: سالن فجر (کرمان)
 • تاریخ: چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت
 • ساعت: ۲۱:۰۰
 • بلیت: ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
پرواز همای (شهر سقز)
کنسرت

پرواز همای (شهر سقز)

 • مکان: تالار میلاد (سقز)
 • تاریخ: جمعه ۰۶ اردیبهشت
 • ساعت: ۲۰:۳۰
 • بلیت: ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰، ۵۰,۰۰۰ و ۴۰,۰۰۰ تومان
پرواز همای (بوشهر)
کنسرت

پرواز همای (بوشهر)

 • مکان: سالن شهید آوینی (بوشهر)
 • تاریخ: چهارشنبه ۰۴ تا ۰۵ اردیبهشت
 • ساعت: ۱۸:۰۰، ۲۰:۰۰ و ۲۲:۳۰
 • بلیت: ۱۴۰,۰۰۰، ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰ و ۶۰,۰۰۰ تومان
پرواز همای (کرمانشاه)
کنسرت

پرواز همای (کرمانشاه)

 • مکان: تالار انتظار (کرمانشاه)
 • تاریخ: شنبه ۰۷ تا ۰۸ اردیبهشت
 • ساعت: ۲۱:۳۰
 • بلیت: ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۶۵,۰۰۰، ۵۵,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان
پرواز همای (شهر ساری)
کنسرت

پرواز همای (شهر ساری)

 • مکان: سالن هلال احمر (ساری)
 • تاریخ: پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ اردیبهشت
 • ساعت: ۱۹:۳۰ و ۲۲:۰۰
 • بلیت: ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان