همه اجراها در حال اجرا اجرای آینده
 • حلاج، کنسرت پرواز همای (ساری)

  حلاج، کنسرت پرواز همای (ساری)

  حلاج، کنسرت پرواز همای (ساری)

  • سینما سپهر (ساری)
  • از ۱۰ اسفند
  • ۱۲۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰، ۹۰,۰۰۰، ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت
 • پرواز همای و گروه مستان (شهر مریوان)

  پرواز همای و گروه مستان (شهر مریوان)

  پرواز همای و گروه مستان (شهر مریوان)

  • تالار خورشید زریوار
  • یکشنبه ۰۴ اسفند
  • ۱۲۰,۰۰۰، ۱۰۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان
  خرید بلیت